Engineer’s theses

Opiekun Temat Opis
prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl Symulacyjne badanie własności termicznych satelity CUBSAT
Thermal properties of CUBSAT satelite - modeling and simulation issue
w ramach pracy powinien zostać wykonany model satelity typu CUBSAT (wykonywanego w AGH przez studentów w ramach projektu Deplix) w oparciu o metodę elementów skończonych oraz wykonane symulacje zjawisk rozchodzenia się ciepła w tej konstrukcji. Zródlami ciepla sa układy elektroniczne, promieniowanie słoneczne oraz zasilanie. Wymagana jest znajomośc metody elementów skończonych oraz podstaw termodynamiki.
Nr indeksu*
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Wpisz tekst widoczny ponizej
4FocM
Zauważ, że musisz wpisać prawidłowy adres e-mail aby Twoja rezerwacja mogła zostać aktywowana.
Otrzymasz e-maila zawierającego link aktywacyjny na adres, który podałeś.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Katedre Robotyki i Mechatroniki Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) - w celach związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej przez w/w jednostkę


* Pola są wymagane dla prawidłowej rezerwacji tematu.
** Pola wymagane tylko w przypadku rezerwacji tematu dla dwóch osób.