Engineer’s theses

Opiekun Temat Opis
prof. dr hab. in?. Tadeusz Uhl Implementacja uk?adu sterowania skanerem do bada? termograficznych
Implementation of 3D scaner controler for thermography applications
w ramach pracy nale?y wykona? uk?ad sterowania istniej?cycm skanerem do bada? nieniszcz?cych konstrukcji w oparciu o karty NI oprogramowanie LabView. Skaner jest do dyspozycji wykonuj?cego prac? w laboratorium KRiM wyposa?ony w silniki krokowe. Znajomo?? oprogramowania Lab View oraz podstaw konstrukcji uk?adw sterowania.
Nr indeksu*
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Wpisz tekst widoczny ponizej
PYnah
Zauważ, że musisz wpisać prawidłowy adres e-mail aby Twoja rezerwacja mogła zostać aktywowana.
Otrzymasz e-maila zawierającego link aktywacyjny na adres, który podałeś.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Katedre Robotyki i Mechatroniki Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) - w celach związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej przez w/w jednostkę


* Pola są wymagane dla prawidłowej rezerwacji tematu.
** Pola wymagane tylko w przypadku rezerwacji tematu dla dwóch osób.