Master’s theses

Opiekun Temat Opis
prof. dr hab. in?. Tadeusz Stepinski Zastosowanie filtru omega-k do wykrywania uszkodze? w p?ytach kompozytowych
Damage detection in composite plates by means of omega-k filter
Praca polega na wykonaniu pomiarw pola fal Lamba wzbudzanych gwia?dzist? matryc? przetwornikw piezoelektrycznych przy u?yciu wibrometru laserowego. Do obrbki wynikw w dziedzinie cz?stotliwo?ci nale?y zastosowa? filtru omega-k. Celem pracy jest opracowanie metody wykrywania uszkodzen w p?ytach kompozytowych przy zastosowaniu filtru omega/k.
Nr indeksu*
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Wpisz tekst widoczny ponizej
AQEsb
Zauważ, że musisz wpisać prawidłowy adres e-mail aby Twoja rezerwacja mogła zostać aktywowana.
Otrzymasz e-maila zawierającego link aktywacyjny na adres, który podałeś.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Katedre Robotyki i Mechatroniki Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) - w celach związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej przez w/w jednostkę


* Pola są wymagane dla prawidłowej rezerwacji tematu.
** Pola wymagane tylko w przypadku rezerwacji tematu dla dwóch osób.