Master’s theses

Opiekun Temat Opis
prof. dr hab. inż. Tadeusz Stepinski Zastsowanie sonaru firmy Garmin do wykrywania wycieków w sieci wodociągowej
Application of Garmin sonar instrument for detecting leakage in water pipelines
Wycieki w sieciach wodociągowych stanowią znaczący problem dzisiejszej cywilizacji. Do wykrywania wycieków w sieciach wykonanych z rur stalowych stosuje się z powodzeniem instrumenty działające na zasadzie badania współczynnika korelacji szumów rejestrowanych w różnych punktach sieci wodociągowej. Instrumenty te nie są jednak skuteczne w przypadku rurociągów wykonanych z tworzyw sztucznych. W Katedrze Robotyki i Mechatroniki, we współpracy z MPWiK w Krakowie, prowadzone są badania nad metodami aktywnymi, polegającymi na badaniu odpowiedzi czasowej sieci na sygnał wymuszający podawany w wybranym punkcie. Dotychczasowych badaniach stosowano metodę reflektometrii polegającą na wykorzystaniu fali akustycznej wymuszanej otwieraniem i zamykaniem elektrozaworu. Celem pracy jest zbadanie możliwości użycia sonarów generujących sygnały szerokopasmowe (typu chirp) o małej mocy do wykrywania i lokalizacji wycieków. Badania eksperymentalne będą prowadzone przy użyciu sonaru firmy Garmin na instalacji doświadczalnej, specjalnie zbudowanej do tego celu przez MPWiK.
Nr indeksu*
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Wpisz tekst widoczny ponizej
Q4t8k
Zauważ, że musisz wpisać prawidłowy adres e-mail aby Twoja rezerwacja mogła zostać aktywowana.
Otrzymasz e-maila zawierającego link aktywacyjny na adres, który podałeś.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Katedre Robotyki i Mechatroniki Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) - w celach związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej przez w/w jednostkę


* Pola są wymagane dla prawidłowej rezerwacji tematu.
** Pola wymagane tylko w przypadku rezerwacji tematu dla dwóch osób.