Master’s theses

Opiekun Temat Opis
dr in?. Piotr Czop Algorytmy Grupowania i Klasyfikacji Danych w Zastosowaniu Do Oceny Efektywno?ci oraz Diagnostyki Blokw Energetycznych (obieg cieplny) Temat 2/2.
Celem projektu jest przegl?d, wybr oraz implementacja metod automatycznego rozpoznawania wzorcw po??danych i niepo??danych stanw pracy blokw energetycznych z wykorzystaniem wielowymiarowej hurtowni danych pomiarowych pochodz?cych z wielu blokw energetycznych (1000-2500 sygna?w). Zastosowane metody powinna umo?liwi? automatyczne wnioskowanie na temat sprawno?ci oraz stanu technicznego bloku. Zaimplementowane metody znajd? zastosowanie w zdalnym, inteligentnym centrum monitorowania blokw energetycznych. Walidacja opracowanych metod zostanie przeprowadzona na podstawie danych operacyjnych pochodz?cych z jednego z najlepiej pomiarowych oraz najnowocze?niejszych polskich blokw energetycznych. Kocio? tego bloku jest cz??ciowo opalany biomas?. Narz?dzia: Matlab/Simulink (prototyp); C++/C# (implementacja) Kompetencje: algorytmy, rozpoznawanie obrazw, metody sztucznej inteligencji, programowanie
Nr indeksu*
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Wpisz tekst widoczny ponizej
EwMic
Zauważ, że musisz wpisać prawidłowy adres e-mail aby Twoja rezerwacja mogła zostać aktywowana.
Otrzymasz e-maila zawierającego link aktywacyjny na adres, który podałeś.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Katedre Robotyki i Mechatroniki Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) - w celach związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej przez w/w jednostkę


* Pola są wymagane dla prawidłowej rezerwacji tematu.
** Pola wymagane tylko w przypadku rezerwacji tematu dla dwóch osób.