Master’s theses

Opiekun Temat Opis
dr inż. Piotr Czop Algorytmy Grupowania i Klasyfikacji Danych w Zastosowaniu Do Oceny Efektywności oraz Diagnostyki Bloków Energetycznych (obieg cieplny) Temat 2/2.
Celem projektu jest przegląd, wybór oraz implementacja metod automatycznego rozpoznawania wzorców pożądanych i niepożądanych stanów pracy bloków energetycznych z wykorzystaniem wielowymiarowej hurtowni danych pomiarowych pochodzących z wielu bloków energetycznych (1000-2500 sygnałów). Zastosowane metody powinna umożliwić automatyczne wnioskowanie na temat sprawności oraz stanu technicznego bloku. Zaimplementowane metody znajdą zastosowanie w zdalnym, inteligentnym centrum monitorowania bloków energetycznych. Walidacja opracowanych metod zostanie przeprowadzona na podstawie danych operacyjnych pochodzących z jednego z najlepiej pomiarowych oraz najnowocześniejszych polskich bloków energetycznych. Kocioł tego bloku jest częściowo opalany biomasą. Narzędzia: Matlab/Simulink (prototyp); C++/C# (implementacja) Kompetencje: algorytmy, rozpoznawanie obrazów, metody sztucznej inteligencji, programowanie
Nr indeksu*
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Wpisz tekst widoczny ponizej
jb3Vn
Zauważ, że musisz wpisać prawidłowy adres e-mail aby Twoja rezerwacja mogła zostać aktywowana.
Otrzymasz e-maila zawierającego link aktywacyjny na adres, który podałeś.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Katedre Robotyki i Mechatroniki Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) - w celach związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej przez w/w jednostkę


* Pola są wymagane dla prawidłowej rezerwacji tematu.
** Pola wymagane tylko w przypadku rezerwacji tematu dla dwóch osób.