Master’s theses

Opiekun Temat Opis
dr in?. Piotr Czop Zastosowanie Metod Odwracania Modeli Danych w Celu Wyznaczenia Obci??e? Eksploatacyjnych.
Celem pracy jest przegl?d oraz weryfikacja metod modelowania odwrotnego z wykorzystaniem dynamicznych liniowych (ARX, ARMAX, BJ, OE) oraz nieliniowych (sieci neuronowe, techniki rozmyte) modeli danych. W modelowaniu odwrotnym, model pozwala okre?li? przebieg wielko?ci wej?ciowej (wymuszenia) na podstawie sekwencji wyj?ciowej (odpowiedzi modelu). Walidacja opracowanych metod zostanie przeprowadzona na podstawie bogatej biblioteki sygna?w drganiowych zmierzonych na obiektach rzeczywistych, tj. zawieszeniu wagonw towarowych, amortyzatorach samochodowych, testerze serowo-hydraulicznym, oraz dedykowanych stanowiskach laboratoryjnych. Narz?dzia: Matlab/Simulink (toolboxy do identyfikacji); Inne oprogramowanie Kompetencje: identyfikacji systemw, dynamiczne modele regresyjne, statystyka
Nr indeksu*
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Wpisz tekst widoczny ponizej
1laEu
Zauważ, że musisz wpisać prawidłowy adres e-mail aby Twoja rezerwacja mogła zostać aktywowana.
Otrzymasz e-maila zawierającego link aktywacyjny na adres, który podałeś.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Katedre Robotyki i Mechatroniki Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) - w celach związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej przez w/w jednostkę


* Pola są wymagane dla prawidłowej rezerwacji tematu.
** Pola wymagane tylko w przypadku rezerwacji tematu dla dwóch osób.