Master’s theses

Opiekun Temat Opis
dr in?. Piotr Czop Metody Strojenia Symulatora Hybrydowego Bloku Energetycznego na Podstawie Pomiarw Eksploatacyjnych (obieg cieplny)
Celem projektu jest weryfikacja oraz systematyzacja metod strojenia symulatora hybrydowego (zaawansowany model matematyczno-fizyczny) obejmuj?cego uk?ad sterowania, turbin?, kocio?, system regeneracji oraz inne niezb?dne systemy pomocnicze bloku. Weryfikacja symulatora zostanie przeprowadzona na podstawie danych operacyjnych pochodz?cych z jednego z najlepiej pomiarowych oraz najnowocze?niejszych polskich blokw energetycznych. Kocio? tego bloku jest cz??ciowo opalany biomas?. Narz?dzia: Matlab/Simulink; Kompetencje: identyfikacja systemw, optymalizacja, algorytmy
Nr indeksu*
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Wpisz tekst widoczny ponizej
M5iqy
Zauważ, że musisz wpisać prawidłowy adres e-mail aby Twoja rezerwacja mogła zostać aktywowana.
Otrzymasz e-maila zawierającego link aktywacyjny na adres, który podałeś.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Katedre Robotyki i Mechatroniki Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) - w celach związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej przez w/w jednostkę


* Pola są wymagane dla prawidłowej rezerwacji tematu.
** Pola wymagane tylko w przypadku rezerwacji tematu dla dwóch osób.