Master’s theses

Opiekun Temat Opis
dr inż. Piotr Czop Metody Strojenia Symulatora Hybrydowego Bloku Energetycznego na Podstawie Pomiarów Eksploatacyjnych (obieg cieplny)
Celem projektu jest weryfikacja oraz systematyzacja metod strojenia symulatora hybrydowego (zaawansowany model matematyczno-fizyczny) obejmującego układ sterowania, turbinę, kocioł, system regeneracji oraz inne niezbędne systemy pomocnicze bloku. Weryfikacja symulatora zostanie przeprowadzona na podstawie danych operacyjnych pochodzących z jednego z najlepiej pomiarowych oraz najnowocześniejszych polskich bloków energetycznych. Kocioł tego bloku jest częściowo opalany biomasą. Narzędzia: Matlab/Simulink; Kompetencje: identyfikacja systemów, optymalizacja, algorytmy
Nr indeksu*
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Wpisz tekst widoczny ponizej
9SKxj
Zauważ, że musisz wpisać prawidłowy adres e-mail aby Twoja rezerwacja mogła zostać aktywowana.
Otrzymasz e-maila zawierającego link aktywacyjny na adres, który podałeś.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Katedre Robotyki i Mechatroniki Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) - w celach związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej przez w/w jednostkę


* Pola są wymagane dla prawidłowej rezerwacji tematu.
** Pola wymagane tylko w przypadku rezerwacji tematu dla dwóch osób.