Master’s theses

Opiekun Temat Opis
dr in?. Piotr Czop Zastosowanie Symulatora Hybrydowego Do Oceny Sprawno?ci oraz Diagnostyki Blokw Energetycznych (obieg cieplny)
Celem projektu jest kontynuacja rozwoju symulatora hybrydowego (zaawansowany model matematyczno-fizyczny) bloku energetycznego (uk?ad sterowania, turbina, kocio?, system regeneracji, itd.). Walidacja opracowanych nowych komponentw modelu zostanie przeprowadzona na podstawie danych operacyjnych pochodz?cych z jednego z najlepiej pomiarowych oraz najnowocze?niejszych polskich blokw energetycznych. Kocio? tego bloku jest cz??ciowo opalany biomas?. Narz?dzia: Matlab/Simulink; Kompetencje: modelowanie, termodynamika
Nr indeksu*
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Wpisz tekst widoczny ponizej
dRxNC
Zauważ, że musisz wpisać prawidłowy adres e-mail aby Twoja rezerwacja mogła zostać aktywowana.
Otrzymasz e-maila zawierającego link aktywacyjny na adres, który podałeś.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Katedre Robotyki i Mechatroniki Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) - w celach związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej przez w/w jednostkę


* Pola są wymagane dla prawidłowej rezerwacji tematu.
** Pola wymagane tylko w przypadku rezerwacji tematu dla dwóch osób.