Master’s theses

Opiekun Temat Opis
prof. dr hab. inż. Tadeusz Stepinski Badanie własności dwuwymiarowej anteny czujników ultradźwiękowych w formie spirali Fermata
2D array based on Fermat spiral for ultrasonic imaging
Praca polega na badaniu własności kierunkowych dwuwymiarowej anteny czujników ultradźwiękowych tworzących formę spirali Fermata (kwiatu słonecznika). Badanie będzie przeprowadzone przy użyciu wibrometru laserowego (laser Doppler vibrometer), który umożliwia tworzenie wirtualnej anteny na arkuszu blachy aluminiowej. Elementy anteny ułożone w formie kwiatu słonecznika będą odbierać fale sprężyste emitowane przez rzeczywisty nadajnik w postaci elementu piezoelektrycznego naklejonego na blachę. Badanie polega na rejestracji sygnałów w poszczególnych punktach anteny i koherentnym sumowaniu sygnałów wszystkich elementów dla uzyskania pożądanych własności kierunkowych anteny. Obróbka cyfrowa sygnałów będzie wykonywana w Matlabie.
Nr indeksu*
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Wpisz tekst widoczny ponizej
eusEk
Zauważ, że musisz wpisać prawidłowy adres e-mail aby Twoja rezerwacja mogła zostać aktywowana.
Otrzymasz e-maila zawierającego link aktywacyjny na adres, który podałeś.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Katedre Robotyki i Mechatroniki Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) - w celach związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej przez w/w jednostkę


* Pola są wymagane dla prawidłowej rezerwacji tematu.
** Pola wymagane tylko w przypadku rezerwacji tematu dla dwóch osób.