Master’s theses

Opiekun Temat Opis
prof. dr hab. in?. Tadeusz Stepinski Badanie w?asno?ci dwuwymiarowej anteny czujnikw ultrad?wi?kowych w formie spirali Fermata
2D array based on Fermat spiral for ultrasonic imaging
Praca polega na badaniu w?asno?ci kierunkowych dwuwymiarowej anteny czujnikw ultrad?wi?kowych tworz?cych form? spirali Fermata (kwiatu s?onecznika). Badanie b?dzie przeprowadzone przy u?yciu wibrometru laserowego (laser Doppler vibrometer), ktry umo?liwia tworzenie wirtualnej anteny na arkuszu blachy aluminiowej. Elementy anteny u?o?one w formie kwiatu s?onecznika b?d? odbiera? fale spr??yste emitowane przez rzeczywisty nadajnik w postaci elementu piezoelektrycznego naklejonego na blach?. Badanie polega na rejestracji sygna?w w poszczeglnych punktach anteny i koherentnym sumowaniu sygna?w wszystkich elementw dla uzyskania po??danych w?asno?ci kierunkowych anteny. Obrbka cyfrowa sygna?w b?dzie wykonywana w Matlabie.
Nr indeksu*
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Wpisz tekst widoczny ponizej
0mpRT
Zauważ, że musisz wpisać prawidłowy adres e-mail aby Twoja rezerwacja mogła zostać aktywowana.
Otrzymasz e-maila zawierającego link aktywacyjny na adres, który podałeś.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Katedre Robotyki i Mechatroniki Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) - w celach związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej przez w/w jednostkę


* Pola są wymagane dla prawidłowej rezerwacji tematu.
** Pola wymagane tylko w przypadku rezerwacji tematu dla dwóch osób.