Master’s theses

Opiekun Temat Opis
dr in?. Andrzej Klepka Zastosowanie metod akustyki nieliniowej do bada? nieniszcz?cych.
Application of nonlinear acoustics for nondestructive testing of structures.
Praca dotyczy zastosowania metod akustyki nieliniowej do detekcji uszkodze?. W ramach pracy przewidywane jest opracowanie i implementacja algorytmw pozwalaj?cych w sposb automatyczny okre?la? poziomy modulacji sygna?u odpowiedzi dla zadanego poziomu wymuszenia nisko i wysokocz?stotliwo?ciowego oraz analiz? harmonicznych i sub-harmonicznych. Wyniki przedstawiane b?d? w formie graficznej.
Nr indeksu*
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Wpisz tekst widoczny ponizej
Btuug
Zauważ, że musisz wpisać prawidłowy adres e-mail aby Twoja rezerwacja mogła zostać aktywowana.
Otrzymasz e-maila zawierającego link aktywacyjny na adres, który podałeś.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Katedre Robotyki i Mechatroniki Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) - w celach związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej przez w/w jednostkę


* Pola są wymagane dla prawidłowej rezerwacji tematu.
** Pola wymagane tylko w przypadku rezerwacji tematu dla dwóch osób.