Master’s theses

Opiekun Temat Opis
prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl Badanie własności materiałów za pomocą ultradźwięków
a. Przegląd własności materiałowych materiałów metalicznych i niemetalicznych
b. Analiza zjawisk rozchodzenia się fal ultradźwiękowych w materiałach i ich wrażliwość na zmiany parametrów materiałowych
c. Symulacyjne badanie rozchodzenia się fal w materiale
d. Opracowanie metody wyznaczania własności materiałowych
e. Badania walidacyjne metody
Nr indeksu*
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Wpisz tekst widoczny ponizej
R9f43
Zauważ, że musisz wpisać prawidłowy adres e-mail aby Twoja rezerwacja mogła zostać aktywowana.
Otrzymasz e-maila zawierającego link aktywacyjny na adres, który podałeś.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Katedre Robotyki i Mechatroniki Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) - w celach związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej przez w/w jednostkę


* Pola są wymagane dla prawidłowej rezerwacji tematu.
** Pola wymagane tylko w przypadku rezerwacji tematu dla dwóch osób.