Master’s theses

Opiekun Temat Opis
prof. dr hab. in?. Tadeusz Uhl Badanie w?asno?ci materia?w za pomoc? ultrad?wi?kw
a. Przegl?d w?asno?ci materia?owych materia?w metalicznych i niemetalicznych
b. Analiza zjawisk rozchodzenia si? fal ultrad?wi?kowych w materia?ach i ich wra?liwo?? na zmiany parametrw materia?owych
c. Symulacyjne badanie rozchodzenia si? fal w materiale
d. Opracowanie metody wyznaczania w?asno?ci materia?owych
e. Badania walidacyjne metody
Nr indeksu*
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Wpisz tekst widoczny ponizej
NMT6H
Zauważ, że musisz wpisać prawidłowy adres e-mail aby Twoja rezerwacja mogła zostać aktywowana.
Otrzymasz e-maila zawierającego link aktywacyjny na adres, który podałeś.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Katedre Robotyki i Mechatroniki Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) - w celach związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej przez w/w jednostkę


* Pola są wymagane dla prawidłowej rezerwacji tematu.
** Pola wymagane tylko w przypadku rezerwacji tematu dla dwóch osób.