Master’s theses

Opiekun Temat Opis
dr in?. Pawe? Pa?ko Wykorzystanie struktur kirigami w filtrach akustycznych
Kirigami structures for acoustic filtering
Przegl?d struktur kirigami oraz mo?liwo?ci ich zastosowania pod k?tem propagacji fal spr??ystych Budowa modeli MES propagacji fal spr??ystych w strukturach kirigami Opracowanie metod analizy propagacji fal spr??ystych w strukturach kirigami Projekt i optymalizacja struktury filtra akustycznego opartego o kirigami
Nr indeksu*
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Wpisz tekst widoczny ponizej
clwwa
Zauważ, że musisz wpisać prawidłowy adres e-mail aby Twoja rezerwacja mogła zostać aktywowana.
Otrzymasz e-maila zawierającego link aktywacyjny na adres, który podałeś.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Katedre Robotyki i Mechatroniki Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) - w celach związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej przez w/w jednostkę


* Pola są wymagane dla prawidłowej rezerwacji tematu.
** Pola wymagane tylko w przypadku rezerwacji tematu dla dwóch osób.