Master’s theses

Opiekun Temat Opis
dr hab. in?. Tomasz Barszcz Opracowanie metod wykrywania uszkodze? kompresorw t?okowych
Development of fault detection methods for reciprocating compressors
Praca prowadzona we wsp?pracy z Grup? Azoty i Petrobaltic. Przegl?d i analiza istniej?cych metod, analiza danych (g?wnie drganiowych) z rzeczywistych maszyn t?okowych. Opracowanie programu w Matlab do analizy danych i prezentacji wynikw. Mo?liwy udzia? w pomiarach (praktyka w firmie)
Nr indeksu*
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Wpisz tekst widoczny ponizej
FRlv0
Zauważ, że musisz wpisać prawidłowy adres e-mail aby Twoja rezerwacja mogła zostać aktywowana.
Otrzymasz e-maila zawierającego link aktywacyjny na adres, który podałeś.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Katedre Robotyki i Mechatroniki Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) - w celach związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej przez w/w jednostkę


* Pola są wymagane dla prawidłowej rezerwacji tematu.
** Pola wymagane tylko w przypadku rezerwacji tematu dla dwóch osób.