Master’s theses

Opiekun Temat Opis
prof. dr hab. in?. Tadeusz Uhl Wsparte modelem projektowanie satelitw typu CUBSAT
Model based design of satelites of CUBSAT size
oparte na modelu projektowanie konstrukcji w przemy?le samochodowym jest powszechne, brak jest natomiast tej technologii projektowania w przemy?le kosmicznym. W ramach pracy przedstawiona zostanie koncepcja zastosowania modelowania 1D do projektowania koncepcyjnego malych satelitow typu nanosatelity. Wykonane zostana modele wybranych komponentw satelity. Wymagana znajmo?c oprogramowania AMESIM.
Nr indeksu*
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Wpisz tekst widoczny ponizej
vgG4U
Zauważ, że musisz wpisać prawidłowy adres e-mail aby Twoja rezerwacja mogła zostać aktywowana.
Otrzymasz e-maila zawierającego link aktywacyjny na adres, który podałeś.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Katedre Robotyki i Mechatroniki Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) - w celach związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej przez w/w jednostkę


* Pola są wymagane dla prawidłowej rezerwacji tematu.
** Pola wymagane tylko w przypadku rezerwacji tematu dla dwóch osób.