Master’s theses

Opiekun Temat Opis
prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl Projekt czujnika do monitorowania stanu wałów przeciwpowodziowych w oparciu o badanie zjawiska rozchodzenia fal radiowych w gruncie
Design of TRD type of sensor for soil humidity monitoring
w ramach pracy wykonany zostanie projekt oraz prototyp czujnika do badania stanu zawilgocenia wałów przeciwpowodziowych w oparciu o zjawiska zmiany przenikalności elektrycznej gruntu. W pracy powinien być wykonany model numeryczny zjawiska w oparciu o metodę elementów skończonych z wykorzystaniem podejścia wielodziedzinowego. Do tego celu można wykorzystać oprogramowanie COMSOL umożliwiające symulacje zjawisk pól elektromagnetycznych w materiałach. Wymagana podstawowa znajomość fizyki rozchodzeni się fal elektromagnetycznych, znajomość metody elementów skończonych
Nr indeksu*
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Wpisz tekst widoczny ponizej
KtekU
Zauważ, że musisz wpisać prawidłowy adres e-mail aby Twoja rezerwacja mogła zostać aktywowana.
Otrzymasz e-maila zawierającego link aktywacyjny na adres, który podałeś.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Katedre Robotyki i Mechatroniki Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) - w celach związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej przez w/w jednostkę


* Pola są wymagane dla prawidłowej rezerwacji tematu.
** Pola wymagane tylko w przypadku rezerwacji tematu dla dwóch osób.