Master’s theses

Opiekun Temat Opis
prof. dr hab. in?. Tadeusz Uhl Projekt czujnika do monitorowania stanu wa?w przeciwpowodziowych w oparciu o badanie zjawiska rozchodzenia fal radiowych w gruncie
Design of TRD type of sensor for soil humidity monitoring
w ramach pracy wykonany zostanie projekt oraz prototyp czujnika do badania stanu zawilgocenia wa?w przeciwpowodziowych w oparciu o zjawiska zmiany przenikalno?ci elektrycznej gruntu. W pracy powinien by? wykonany model numeryczny zjawiska w oparciu o metod? elementw sko?czonych z wykorzystaniem podej?cia wielodziedzinowego. Do tego celu mo?na wykorzysta? oprogramowanie COMSOL umo?liwiaj?ce symulacje zjawisk pl elektromagnetycznych w materia?ach. Wymagana podstawowa znajomo?? fizyki rozchodzeni si? fal elektromagnetycznych, znajomo?? metody elementw sko?czonych
Nr indeksu*
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Wpisz tekst widoczny ponizej
Rm09g
Zauważ, że musisz wpisać prawidłowy adres e-mail aby Twoja rezerwacja mogła zostać aktywowana.
Otrzymasz e-maila zawierającego link aktywacyjny na adres, który podałeś.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Katedre Robotyki i Mechatroniki Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) - w celach związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej przez w/w jednostkę


* Pola są wymagane dla prawidłowej rezerwacji tematu.
** Pola wymagane tylko w przypadku rezerwacji tematu dla dwóch osób.