Master’s theses

Opiekun Temat Opis
prof. dr hab. in?. Tadeusz Uhl 1. Wirtualny Test trwa?o?ci produktu
Virtual test of product durability
w ramach pracy nale?y wykona? model wzbudnika elektrodynamicznego, model sterowania wzbudnikiem, model badanego produktu oraz zaprogramowa? Test wed?ug wybranej normy np. badania satelitw lub czesci lotniczych, mo?e to by? rwnie? test cz??ci do samochodu. Wymagana znajomo?? metody elementw sko?czonych oraz zagadnie? zwi?zanych z trwa?o?ci?.
Nr indeksu*
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Wpisz tekst widoczny ponizej
avH9T
Zauważ, że musisz wpisać prawidłowy adres e-mail aby Twoja rezerwacja mogła zostać aktywowana.
Otrzymasz e-maila zawierającego link aktywacyjny na adres, który podałeś.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Katedre Robotyki i Mechatroniki Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) - w celach związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej przez w/w jednostkę


* Pola są wymagane dla prawidłowej rezerwacji tematu.
** Pola wymagane tylko w przypadku rezerwacji tematu dla dwóch osób.