Seminar 2017-03-09

Author: Jakub Bryła MSc

Presentation: “Modelowanie konstytutywne sprzężeń elektro-termo-mechanicznych w analizie zjawisk przemian fazowych w stopach z pamięcią kształtu”